آزمایش پایلوت اسپیرال

Hover Box Element

Hover Box Element

Hover Box Element

پ

Hover Box Element

شرکت زمین صنعت فراور قبل از فروش دستگاه های خود به مشتریان امکان آزمایش رایگان برای تست ماده معدنی های مختلف برروی دستگاه اسپیرال را فراهم آورده است .

در این بخش تمامی امکانات و خدمات ارائه شده از خردایش، دانه بندی، آزمایش اسپیرال، آنالیز دانه بندی و تمامی دیتاهای مهندسی به صورت رایگان و کامل به مشتریان اعلام می گردد تا مشتریان با شناخت کامل، خرید خود را انجام دهند.

آزمایش های اسپیرال در حضور مشتریان انجام شده و نمونه ها جهت عیارسنجی به مشتری تحویل می شود تا مشتری به صورت آزادانه هریک از آزمایشگاه های مورد نظر خود عیارسنجی کند.
بعد از عیارسنجی، اطلاعات بدست آمده توسط مشتری در اختیار شرکت زمین صنعت فراور  قرار داده می شود تا جداول مربوط به عیار و بازیابی نمونه، آماده و خدمت مشتری ارائه گردد بعد از تحلیل نتایج در صورت نیاز آزمایشات بهینه سازی انجام می شود (این آزمایشات نیز رایگان می باشد).

در صورت رضایت مشتری از نتایج خطوط مورد نظر با تعداد دستگاه ها و مراحل مختلف طراحی می شود.