ابزار دقیق

با توجه به اهمیت کنترل و مانیتورینگ خطوط فرآوری شرکت زمین صنعت فراور نیز در صورت درخواست مشتریان ابزار دقیق و تیم مانیتورینگ مورد نیاز مشتریان را برای خطوط طراحی شده خود در نظر گرفته و با استفاده از مهندسین مجرب و ابزار بروز و با کیفیت داخلی و خارجی به طور کامل بخش را نیز در خطوط خود اجرا می کند.