پروژه های در حال اجرا

پیشرفت پروژه ها

کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره آهن شماره 1 در مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ 75%
کارخانه فرآوری هماتیت معدن رضوان شرکت پدیده کاوش ایرانیان 60%
کارخانه فرآوری سرب و روی شرکت باما 65%
شرکت معدن آرا فلات آریا 80%
کارخانه فرآوری سرب شرکت پارس سرب هگمتانه 100%
کارخانه فراوری سلستین شرکت فارس جم ستون 100%
معادن سنگ آهن احیا سپاهان 15%
کارخانه فرآوری اطلس کانی آریا 15%
  • کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره آهن شماره 1 در مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ
  • کارخانه فرآوری هماتیت معدن رضوان شرکت پدیده کاوش ایرانیان
  • کارخانه فرآوری سرب و روی شرکت باما
  • شرکت معدن آرا فلات آریا
  • کارخانه فرآوری سرب شرکت پارس سرب هگمتانه
  • کارخانه فراوری سلستین شرکت فارس جم ستون
  • معادن سنگ آهن احیا سپاهان
  • کارخانه فرآوری اطلس کانی آریا