سامپ و میکسر

در راستای اجرای خطوط فرآوری مختلف توسط شرکت زمین صنعت فراور و با توجه به مورد نیاز بودن برخی از محصولات همچون سامپ و میکسر برای خطوط فرآوری به روش اسپیرال، شرکت زمین صنعت جهت تکمیل خطوط اجرایی خود این محصولات را در ابعاد متفاوت بسته به نوع خط فرآوری موجود طراحی و در دست ساخت قرار می دهد.

همچنین این امر سبب گشته تا شرکت زمین صنعت فراور توانایی ارائه یک خط کامل فرآوری مواد معدنی را داشته باشد.