حفاری شمع

این مجموعه با دارا بودن یک عدد دستگاه حفاری Soil mec (RT3S) و یک عدد جرثقیل آمریکن 45 تن و لوازم و تجهیزات کامل مربوطه جهت انجام عملیات حفاری شمع درجا در خدمت پیمانکاران و سازمانهای عمرانی در تمام نقاط کشور میباشد.
یزد
پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع
پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع پیمانکاری حفاری شمع

نظرات بسته شده است.