کلی بار

کلی بار ساخت کلی بارکارگاه زمین صنعت طی سالیان گذشته به واسطه دانش و تجزبه بدست آورده از ساخت کلی بارهای مختلف توانسته است به عنوان بهترین سازنده کلی بار در ایران شناخته شود و اکنون توانایی طراحی و ساخت هر مدل کلی باری را دارا میباشد.

نظرات بسته شده است.