لوله های ترمی

ساخت لوله های ترمی در ابعاد مختلف با اتصال به دو روش

1- لوله ترمی با اتصال به صورت رزوه ای

2- لوله ترمی اتصال با استفاده از سیم بکسل

وساخت قیف بتن ریزی برای لوله های ترمی و ترمز لوله های ترمی و سر لوله ترمی اولیه

3

لوله ترمی سیم بکسلیقیف

نظرات بسته شده است.