باکت پاچه فیلی (BEILLING)

کارگاه زمین صنعت تولید کننده تخصصی لوازم حفاری شمع درجا به کمک خداوند با بهره گیری از دانش وتجربه پرسنل خود باگذشت چندین سال ازشروع فعالیت های خود در این زمینه به عرض می رساند این کارگاه پس از تولید لوازمی همانند :

1-   باکت حفاری در دو نوع یک درب , دو درب( و دارای روشهای مختلف حفر ),

2-   اوگر در دو نوع  (rack auger & auger),

3-    انواع کوربارل ها (بی درب),

4-    دستگاه ساخت و تصفیه گل حفاری,

5-    لوله ها و لوازم تریمی,

6-    تروپان,

7-    کیسینگ ها,

8-    انواع هرزه گردها ,

9-    میکسرها, غیره …

اینک برای اولین بار در ایران با ساخت باکت پاچه فیلی (beilling bucket)   دارای قابلیت  حفاری از قطر چاه تا هر قطری  در خدمت پیمانکاران محترم حفاری شمع باشد.

و مفتخریم با کاهش قابل ملاحظه قیمت تمام شده این محصول نصبت به انواع ساخت دیگر کشورها با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت و کارایی آن بتوانیم با خدمتی هر چند کوچک در کنار شما بزرگان قدمی  در راه صنعت و عمران کشورمان برداریم.

DSC00037

باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -یلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket -باکت پاچه فیلی , باکت پافیلی ,belling bucket –

نظرات بسته شده است.