اوگرها (AUGER & RACK AUGER)

1- اوگر معمولی
این نوع از اوگرها Auger برای حفاری شمع در زمین های با s.p.t پایین مناسب است و حفاری شمع در زمین های رسی و حفاری شمع Auger در آبرفتهای نرم مناسب است این نوع از اوگرها Auger با توجه به محل حفاری شمع ها در مجموعه زمین صنعت با دستگاه پیشرفته فرم دهی اسپیرال با ورقهای آلیاژی تا ضخامت 40 میلیمتر تولید نماید.درنهایت اوگر Auger در حفاری شمع به عنوان وسیله ای با راندمان بالا در حفاری شمع شناخته میشود .
2- راک اوگر

3- اوگر یونیورسال

راک اوگر

راک اوگر

2

 

photo_2017-01-15_11-00-06

نظرات بسته شده است.