محصولات آماده تحویل

1- باکت به قطر 80 سانتیمتر دارای ورق بدنه به ضخامت 20 میلیمتر به صورت مخروطی و تک درب عدسی از ورق به ضخامت 40 میلیمتر

2- باکت به قطر 100 سانتیمتر دارای ورق بدنه به ضخامت 20 میلیمتر به صورت مخروطی و تک درب عدسی از ورق به ضخامت 40 میلیمتر

3- اوگر معمولی به قطر 80 سانتیمتر دارای 3 گام 40 سانتیمتری و به صورت مخروطی از ورق ck 60 (ضد سایش) به ضخامت 40 میلیمتر در گام اول و مابقی به ضخامت 20 میلیمتر

نظرات بسته شده است.