پروژه های در حال اجرا

پیشرفت پروژه ها

کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره آهن شماره 1 در مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ 60%
کارخانه فرآوری هماتیت معدن رضوان شرکت پدیده کاوش ایرانیان 50%
کارخانه فرآوری سرب و روی شرکت باما 40%
شرکت معدن آرا فلات آریا 45%
کارخانه فرآوری سرب شرکت پارس سرب هگمتانه 80%
کارخانه فراوری سلستین شرکت فارس جم ستون 85%
  • کارخانه فرآوری و تولید کنسانتره آهن شماره 1 در مجتمع سنگ آهن تنگ زاغ
  • کارخانه فرآوری هماتیت معدن رضوان شرکت پدیده کاوش ایرانیان
  • کارخانه فرآوری سرب و روی شرکت باما
  • شرکت معدن آرا فلات آریا
  • کارخانه فرآوری سرب شرکت پارس سرب هگمتانه
  • کارخانه فراوری سلستین شرکت فارس جم ستون